История

Примонастирска  БОЛНИЦА  / ІХ – Х в./

Намира се около манастира на хълма „Аврадака” и е прроучена от проф. Н.Мавродинов. Сградата на болницата е дълга 14 м и широка 9 м. Състои се от две помещения, долепени едно до друго – едното квадратно, другото правоъгълно. Правоъгълното помещение е оградено от трите страни с течен коридор. Сградата е била на два етажа и е имала отделно отходно място. Кухнята на болницата се е намирала в друго помещение. Оказва лечебна помощ на нуждаещите се. Има данни за контакти с подобни учреждения от Киевска Рус.

Околийска болница

Строежът започва през 1911 година в източната част на новия град, но спира поради започване на балканската война. От 1916 година започва да работи като третоспепенна околийска болница в малка едноетажна сграда. В нея се разкриват 15 легла от общ профил. Разкриват се лекарски кабинет и болнична аптека, обслужвана от медицински фелдшер. Независимо, че в началото на века Преслав е бил много малък град, обществеността е успяла да си издейства сравнително рано държавна болница, каквито в по-големите градове от нашия се построяват много по-късно.
След 1950 година към болницата постепенно се построява сграда за новоразкрития противотуберкулозен диспансер. По-късно съседната училищна сграда се предава към болничния комплекс. Построяват се нова спомагателна сграда и надстройка, а поликлиниката се настанява в частна къща. Така разширена с леглови фонд от 100 легла, болницата обслужва населението  до откриване на новата. Околийски лекари са били Борис Спиров, Станко Станков, Петър Петров, Жеко Жеков, Добри Марчев, а градски лекари Христо Янев и Екатерина Иванова.

Районна болница

Започната през 1965 година със средства на ТКЗС и завършена със средства на държавата. Открива се на 26 декември 1969 година от тогавашния министър на Народното здраве Д-Р Кирил Игнатов. Има 240 легла и пет отделения: хирургическо, детско, нервно, вътрешно, акушеро-гинекологично.Към болницата е разкрита поликлиника. Главни лекари са били: Борис Спиров, Жеко Жеков, Добри Марчев, Съби Бозаджиев, Петко Диков, Ради Радев, Марчо Костов.