За контакти

МБАЛ Велики Преслав ЕООД
ПК 9850
Ул. Любен Каравелов 51
e-mail: mbal_preslav@abv.bg

Управител: 053842307
Факс: 053842307
Гл. сестра: 053842307
Гл. счетоводител: 053842597
Обр. диагностика: 053842502

Банкова сметка за внасяне на гаранции за участие и изпълнение на договори:

Банка: „ТОКУДА БАНК“ АД
IBAN: BG51CREX92601053872401
BIC: SREXBGSF