Обяви

Обяви

заповедзаведущ – нервно

заповедзаведущ РХО

обява конкурс за главна сестра

дарителска сметка

Обяви

заповедзаведущ РХОзаповедзаведущ – нервнозаповедзаведущ РХОзаповедзаведущ – нервно

заповедзаведущ РХОКОНКУРС РХО
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
“ЛЕКАР, НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА” НКДП 13427011

26-01-2021г.
„МБАЛ – В. ПРЕСЛАВ“ ЕООД ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ ПО ТРУДОВ ДОГОВОР НА ПЪЛЕН ЩАТ ЛЕКАРИ СЪС СПЕЦИАЛНОСТ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ.ОСНОВНА ЗАПЛАТА ПО ДОГОВАРЯНЕ ОТ 1200 ДО 1600 ЛВ.
МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ.ОСНОВНА ЗАПЛАТА ПО ДОГОВАРЯНЕ ОТ 730 ДО 800 ЛВ.

Телефони за контакти:
0538 /42307
0886166663

обява конкурс за заведущ отделение

ценоразпис

ценоразпис