Структура

1.КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

- ПРИЕМНО-КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ
- ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
- СКОПИЧЕН ГРАФИЧЕН ПОСТ
- МАМОГРАФ
- ЕХОГРАФ
- КОМПЮТЪРЕН ТОМОГРАФ – СКЕНЕР
- КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 

2.СТАЦИОНАРЕН БЛОК

- ВЪТРЕШНО ОБЩОПРОФИЛНО ОТДЕЛЕНИ С 20  ЛЕГЛА
- НЕВРОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С  20 ЛЕГЛА
- ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА С  15  ЛЕГЛА
- ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ С 25 ЛЕГЛА
 

3.АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК

- БОЛНИЧНА АПТЕКА
- АДМИНИСТРАЦИЯ